سبک وادوکای کاراته اهواز

وب سایت رسمی نمایندگی کاراته سبک وادوکای در استان خوزستان

سبک وادوکای کاراته اهواز

وب سایت رسمی نمایندگی کاراته سبک وادوکای در استان خوزستان

سبک وادوکای کاراته اهواز

وادوکای یکی از 4 سبک اصلی و مادر رشته کاراته است که نمایندگی سبک آن در استان خوزستان در خدمت سنسی شاکری.
Official website of Khouzestan Karate Wadokai
ターニング県空手公式サイト

طبقه بندی موضوعی
نایب رئیس سبک وادوکای استان خوزستان
این وب سایت در جهت اطلاع رسانی هرچه تمام تر رشته کاراته سبک وادوکای راه اندازی شده است و در خدمت تمامی رزمی کاران سبک وادوکای استان خوزستان است.
سنسی شاکری یکی از اساتید مطرح و بنام این رشته نیابت سرپرستی سبک وادوکای استان خوزستان را متقبل شده اند و در این راستا تمام تلاش خود را برای ارایه خدمات مطلوب تر در این رشته قرار داده است.
با تشکر فراوان
کاراته سبک وادوکای  استان خوزستان
سنسی مهدی شاکری